Első osztályosok beíratása

Közlemény

Az általános iskolák első évfolyamra történő beiratkozásról
a 2017/2018-as tanévre

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 22.§ (1-)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2017. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját – az illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

A szülő a fenti időpontban köteles beíratni – a 2011. augusztus 31-ig született tanköteles korú – gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen a – megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.

Mezőkövesd, 2017. március 17.

Kerékgyártó László
járási hivatalvezető

Beiratkozáshoz szükséges okiratok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – óvodai szakvélemény,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • TAJ kártyája,
  • NEK adatlapot (Mezőkövesdi Járási Hivatal, Mátyás király út 56.)

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az iskola vezetőjénél.

image_pdfimage_print

A hozzászólások le vannak tiltva.