Álláshirdetés – pedagógiai asszisztens

A Szent István Katolikus Általános Iskola tartós távollét miatt
pedagógiai asszisztens állást hirdet meg.

Szerződés ideje: határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szent István Katolikus Általános Iskola
3400 Mezőkövesd, Jezsuiták tere 3.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, tanító,
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • német vagy angol műveltségterület, illetve német vagy angol nyelv ismerete
  • pedagógus (tanítói végzettség)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1-től

Beadási határidő: 2017. augusztus 15.

Iratok beadása a katisk2@gmail.com e-mail címre vagy személyesen az iskola titkárságán.