Legjobbiskola.hu

A legjobbiskola.hu iskolákat értékelő weboldal szerint a Szent István Katolikus Általános Iskola érte el városunkban a kompetenciamérések alapján a legjobb általános iskola eredményét, országosan a 592. helyet

Mezőkövesdi lista
Beszélgessünk!

Beszélgessünk!

Osszuk meg egymással a zarándokutakon megélt élményeinket!

2019. november 21-én, csütörtökön 17 óra 15 perckor

Helyszín: Mezőkövesd, Szent István Katolikus Általános Iskola

Vendég: Máté Erzsébet
élménybeszámolót tart a spanyolországi
Szent Jakab zarándokútról (El Camino)

“Száll az ég fölöttem,
fut az út alattam,
átutazó maradtam”
/Szabó Éva:Tűnődés/

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a teázással egybekötött beszélgetésre.

A program ingyenes!

Kérjük, hogy részvételi szándékát Juhászné Derekas Juditnál jelezze!
Megemlékezés 1956-ról

2019. október 22-én iskolai ünnepség keretében emlékeztünk meg az 1956-os forradalom eseményeiről. A műsort – amelyben a 6.a és a 8. osztályos tanulók szerepeltek – Vasasné Máté Magdolna tanárnő szervezte.
Játsszunk együtt!

Iskolába hívogató

Kedves Nagycsoportos Óvodások!

Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos,
iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak.

A részvétel ingyenes!

A második alkalom ebben a tanévben:
2019. november 7-én /csütörtökön/ 16.30 óra

Helyszín: Szent István Katolikus Általános Iskola
VII. Mesedélután felnőtteknek

VII. Mesedélután felnőtteknek

MESE A DALIÁRÓL AVAGY A HŐS ÚTJA

Juhászné Derekas Judit tanárnő szervezésében megvalósuló mesesorozat október 17-én hetedik állomásához érkezett el a Szent István Katolikus Általános Iskolában. Ezen az aranyló, szép őszi napon az előadó, Sebestyén Katalin budai lelkésznő kedves ismerősként köszöntötte már az egybegyűlteket, akiknek ezúttal egy gilják népmesét, a Mese a Daliáról-t hozta.

Közös énekléssel indult a találkozó: az „Izzik a galagonya” sorainak ritmusára dobbant egyszerre szívünk, ráhangolódva a harcokban bővelkedő – elsősorban férfiaknak/ról szóló mese izgalmas fonalára. A gilják – ahogy Katalintól elöljáróban megtudhattuk – Szibéria egyik őslakos népe, evezős hajókkal járó, íjászkodó emberek, akik hagyományaikban hasonló motívumot mutatnak vándorló őseinkkel.

Ez a mostani népmese egy olyan fiatalemberről szólt, akit születésétől fogva megpróbáltatások értek, de legyőzte démonjait, vert helyzetből találta meg a kiutat, s vált végül saját életének főhősévé. Katalin vezetésével ezt a hős útját követtük végig állomásról állomásra – belső alámerüléssel és végső megváltással.

Mesehallgatás előtt feladatokat is kaptunk – segítő kérdések formájában: egyfelől a történet helyszíneire, szereplőire, segítőire fókuszálva, másfelől a saját magunkban megjelenő érzésekre vonatkozóan – Mi lesz számunkra a kulcsmondat a történetben? Hol érint meg igazán a mese? Hol lépünk be a cselekményekbe? Azért fontos, hogy őszintén meghalljuk saját válaszainkat, mert ezek mutatják meg jelen élethelyzeteinkre vonatkozó állapotunkat – s ezzel a rálátással indulhatunk tovább azon az úton, mely saját történetünk tovább írásához vezet el majd.

Az életkezdés szimbolikus képeivel kezdődik a történet: a Fekete-tenger középső szigetén álló kétágú vörösfenyő napkeleti ágához kötött bölcsőben ring az árva gyermek, akit kilenc hattyú, kilenc daru (lélekmadár) táplál, etet. Addig lóg az újszülött ég és föld között – míg egy nap szűk lesz már a bölcső s végül föntről a földre zuhan, ahol a kinti világban kell már önmagának boldogulnia.

Egyszer, amikor már járni is megtanult, csónak érte a partot. A benne ülő férfi (akinek nem lehetett saját gyermeke) így kiáltott: „Te leszel az én boldogságom!” – s azzal csónakba ültette, hazavitte feleségének a gyermeket, aki ebben a gondoskodó közegben aztán szépen cseperedhetett. Apja megtanította az életüket szolgáló íj használatára – ezáltal sajátította el az 1. ÖSSZPONTOSÍTÁS létfontosságú készségét; megtanulva, hogy kellő 2. FIGYELEM és FEGYELEM mellett, a jó 3. CÉLT ELKÉPZELVE és TARTVA és soha el nem engedve – 4. ÉRHET nyila/élete is csak CÉLBA végleg.

Apja egy napon így szólt anyjához -„Indulok, hogy megvívjak az ördöggel, aki régen megölte a szüleimet. Ha eltelik az esztendő, és nem jövök, ne várj – meghaltam.” Letelt az esztendő, de az apa nem tért vissza, így a fiú elhatározta elmegy és ő is megvív az ördöggel. A család két generációja már belehalt az átokba, de az út, az irány kijelölve, a muníciókat megkapta, így már neki sincs többé maradása. Mit kell legyőzni? Merre kell indulni? Az apja kijárt útján, nyomán indul el a fia is – „Neki megy, még ha belehal is!” Megadva az esélyt a családi trauma átírására. Az élet nehézségeire adott lehetséges legjobb válasz, a jelenben való felelősségvállalás – amihez csupán egy döntés is elegendő.

MI AZ ÉRTÉK? MI AZ ÉLET? MI A HALÁL? MI AZ ÁLDÁS? MI AZ ÁTOK? – itt bizony nem kicsi a tét, világunkat formálja, ha ezeket tisztán felismerjük, világosan látjuk, s alku nélkül elköteleződünk az igaz mellett. Katalin szerint fontos tanítása ez a mesének: életutunkon nekünk is arra kell törekednünk, hogy tabuk nélkül, kendőzetlenül nevén nevezzük dolgainkat, démonjainkat, mert pusztán ezzel az igaz kimondásával is sokat tehetünk magunkért, az adott ügyért, az utánunk jövő nemzedék sorsának majdani alakulásáért.

„Aki harcol, veszíthet, aki nem harcol máris veszített.” /Bertolt Brecht

Anyja tehát fájó szívvel ugyan, de útjára engedte fiát is. Sokáig ment, mígnem egy vörösfenyőhöz ért – épp, mint élete kezdetén, visszatérve sebzettségének gyökeréhez. Ott egy óvatlan pillanatban az ördög csapdájába, vashálójába került, aki hazavitte három fiának, hogy jó zsíros falat váljék másnap belőle, nagy ellenségük, a dalia fiából. Reményvesztett fogságában ősei oltalmazójához, a vaspatkányhoz fohászkodott segítségért. Kérésére az a föld alól előbújt, szétrágta a vashálót, így a legény kiszabadulhatott a bénító béklyóból.

Eztán a páncélkesztyűt felöltve harcra szólította az ördögöt, aki nem bírta sokáig és arra kérlelte a legényt, hagyják abba a küzdelmet. A fiú nem engedett, mivel tiszta célja volt, kitartott és erősebbnek bizonyult, így az öreg ördögnek befellegzett. Ekkor a kétfejű fia jött, hogy megverekedjen a fiúval, ám kis idő után ez is életéért könyörgött. A háromfejűn volt a sor, aki erő híján pihenőért esdekelt, de a fiú nem ismert könyörületet, mert tudta, ha az ördög életben marad minden elvész, így gurult ennek is mind a három feje. Kitűzött céljaink felé megannyi kísértés, kiskapu téríthet el csapdaként. Ezek a próbatételek az egyértelmű egyenes utak járására nevelnek.

A harcban azonban ekkor már jócskán megfáradt a fiú, aki a fának dőlve asszonyi hangra lett figyelmes: daru hátán édesanyját látta meg, aki csomagot hozott sebeire -gyógyító jávorszarvaszsírral kente meg kezét, lábát, a maradékot megette így ereje lassacskán újra visszatérhetett.

Végül a hatfejű ördögfióka következett, aki harc helyett lánytestvérét ajánlotta fel feleségnek, de a fiú nem ment bele az alkuba, hisz a lány ugyanúgy ördög, mint fivérei, emberhússal él. (Láthatjuk, itt sincs köztes kategória, csak egyenesség van: valami vagy fekete, vagy fehér; vagy igen, vagy nem.)  Folytatták a viadalt s csakhamar három fej hullt alá. Ekkor az ördög azt ajánlotta, hogy szolgája lesz a legénynek, ha abbahagyják, de a fiú nem könyörült, lesújtotta összes fejét. Az ördög holtan rogyott össze – a fiú a fának támaszkodott és végre fellélegezhetett: „Most már életben maradok. Az erdei szellem segített rajtam, így legyőzhettem az ördögöket.”   

Ez tehát a hős útja, amin mi is járunk. Ahol felszabadulhatunk régóta sújtó rossz átok alól, ahol hozhatunk új döntéseket, ahol átírhatjuk sorsunkat, már más utakat örökítve utódainknak. Ahol harcaink közepette kérhetjük az erdei szellem segítségét, hogy legyőzhessük legpusztítóbb ördögeinket is. Ahol a leglesújtóbb vert helyzetből állhatunk újra talpra s teremthetjük életünket új alapokra – mert meglátjuk, hogy van bennünk erő, s a sebzettségek helyén gyógyulás és új élet fakadhat.

Köszönjük Katalinnak ezt a mesét, az útmutató bölcs tanításokat, Juditnak a szervezést és a lélekemelő, tartalmas délutánt! Várjuk a folytatást! 😉
Határtalanul! 2019

Nagy izgalommal készültünk az erdélyi utazásunkra. Kicsit későn tudtuk meg, hogy a határtalanul programban nyertünk, de a kitűzött időponton, a szeptember 11-i induláson már az előzetes szállásfoglalás miatt sem változtattunk.

Az előkészítő órán, amit tartottunk, előadást hallhattak a hely történelmi és földrajzi adottságairól, megismerhették az utazás útvonalát. Kiselőadásokat vállaltak, amelyeket majd az út során osztottak meg a többiekkel.

1. nap

És felvirradt az indulás napja. Reggel öt órára már mindenki készen állt az indulásra. A gyerekek nagy létszáma miatt két autóbusszal kellett mennünk. A határon való átkelés gyors és zökkenőmentes volt. Rövid pihenőre a Király- hágónál volt lehetőség.

Első állomásunk Kolozsvár volt. Mátyás lovas szobor, Hunyadi Mátyás szülőháza. A felkészülő gyerekek képi anyaggal is színesítették előadásukat. A Házsongárdi temetőben elhunyt nagyjaink sírjait látogattuk meg. Koszorúztunk, és Reményik Sándor valamint Dsida Jenő verseiből hallgattunk a gyerekek előadásában. Szovátán meglátogattuk a Böjte Csaba által létrehozott Szent József gyermekotthont, ahol ajándékokat adtunk át, és ismerkedtünk az otthonban élő gyermekek élethelyzetével. Farkaslakán Tamási Áron szülőházát kerestük fel, felidéztük írói alakját és megkoszorúztuk sírját. Késő este lett, amikor a Székelyudvarhelyi szállásra értünk.

2. nap

Délelőtt a Csíkrákosi Cserei Mihály testvériskolánkat látogattuk meg. Az éppen aktuális 7. osztályosokkal találkoztunk. A gyerekeink által készített ajándékokkal kedveskedtünk nekik. Kölcsönös műsor és ismerkedés volt a délelőtt programja.

Délután Székelyudvarhely nevezetességeivel ismerkedtünk: Jézus Szíve templom Vasszékely, Márton Áron szobor, emlékezés parkja, ahol a gyerekek a vállalt személyeikből kiselőadást tartottak Tolvajos tető és Csíkmádéfalva voltak következő állomásaink.

Csíkszentdomonkoson Márton Áron Istenhez hűséges életéről hallhattunk, és egy börtön cellájába is betekintést kaphattunk, ami a korabeli állapotokat tükrözte. A Gyilkos tó és a Békás szoros csodálatos látványa zárta a napunkat.

3. nap

Székelyföld csíksomlyói zarándoklat nélkül nem igazi. A kegytemplomba a Mária szobornál fakultatívan lehetett imameghallgatást kérni. Ezután felmentünk a Nyeregbe, a Hármashalom oltárhoz. A napsütésben gyönyörködhettünk a táj szépségében.

Nyergestető kedves a mezőkövesdieknek, hiszen több kopjafánál is felfedezhettük nyomaikat. Kiselőadásban hallhattunk a magyar Thermopülai csatáról és mi is elhelyeztük megemlékezésünk koszorúját.

Következő állomásunk a Benedek Elek emlékház volt. A gyerekek szőnyegen ülve hallgatták Benedek apó unokájának élményszámba menő előadását.

4. nap

Ezeréves határ, ahol Deáki András előadását meghatottan hallgattuk az őrházról, a Kontumáci kápolnáról, és jelen terveikről Egyik tanulónk felolvasta dédnagyapjáról szóló történetét, aki ebben az őrházban teljesített szolgálatot 1941-ben.

Ezután Átléptünk Románia területére, ahol meglátogattuk korábbi ismerőseinket, és ismerkedtünk a Moldvai csángókkal. Hangulatos délutánt töltöttünk együtt.

5. nap

Az időjárásra nem lehetett panaszunk. A Madarasi Hargitára két traktorral mentünk fel, majd a csúcsra gyalogoltunk, ahonnan a szép időben messze el lehetett látni. Az élővilág sajátosságaira csodálkozhattunk rá utunk során. Este ifjúsági misén vettünk részt, ami a gyerekek lelkesedését váltotta ki.

6. nap

Bazár és vásárlás nélkül nem élet a kirándulás. Korondon is volt erre lehetőség Kürtöskalács nélkül nem lehet hazajönni. A Tordai sóbánya óriáskerekébe még a tériszonyosak is bemerészkedtek egy körre. Élményekben, tapasztalatokban gazdagodva tértünk haza.

Az iskola családi napján osztottuk meg élményeinket szülőkkel és gyermekekkel egyaránt.

Köszönet a támogatásért a minisztériumnak, a szülőknek, akik ránk bízták gyerekeiket, Lázárné Borika néninek, aki a program útvonalának kitalálásában és szervezésében segített.
Osztályaink 2019/2020

OSZTÁLYAINK a 2019/2020-as tanévben

1.a | 1.b2.a | 2.b | 3.a | 3.b4.a | 4.b | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 7.c | 8.a | 8.b

Az osztályképeket Koncz László készítette.

Az osztályképekre kattintva a képek megtekinthetők nagyobb méretben is!

1.a osztály

Osztályfőnök: Keller Jánosné
Napközis nevelő: Szerencsés Ágnes

Védőszent: 

Osztálynévsor: Benk Nándor Ferenc, Birinyi Vivien, Bollók Gergő, Demeter Hunor, Fajta Boglárka, Ferenc Hunor Attila, Fügedi Gréta, Hossó Levente, Kaló Gergő, Kis Balázs, Kiss Gábor, Kovács Bálint, Kovarszki Dániel, Kupai Panna, Molnár Martin Milán, Nagy Ádám Nimród, Nyitrai Julianna, Pető Bálint Ákos, Pinczés Gergely Botond, Sándor Botond, Sass Miklós, Sivák Sára, Szabó Nimród, Szász Petra Hédi, Tóth Adél, Vilmányi Ábel

Vissza a lap tetejére

1.b osztály

Osztályfőnök: Mezeiné Tóth Ágnes
Napközis nevelő: Kis Beáta

Védőszent: 

Osztálynévsor: Barta Adrienn, Bencsik Balázs, Bencsik Balázs Imre, Csákány Dániel, Csoma Keyara, Csordorás Csenge, Csordorás Luca, Ferenczi Lenke, Kondás Dávid, Kosztrub Anna, Kövér Viktória, Mccarthy William Cedrik, Pataki Dániel, Póta Noémi, Schmidt Vivien, Sikó Lilla Zoé, Sipeki Ingrid, Stefanecz Rebeka, Váczi Ferenc Péter, Vig Marcell

Vissza a lap tetejére

2.a osztály

Osztályfőnök: Kissné Molnár Margit
Napközis nevelő: Juhászné Derekas Judit

Védőszent: 

Osztálynévsor: Bencsik Méda, Daragó Fanni, Erdélyi Lenke, Giga Barbara, Hegedűs Luca, Juhász Áron, Kleszó Ákos, Kleszó Kökény Lenke, Kovács-Kelenik Marcell, Lénárt Noémi, Maróti Viktor, Molnár Gergely József, Németh Bíborka Anna, Palmer Ádám, Patai Péter, Roszkos Ambrus Ákos, Szabó Dénes, Szerencsés Áron, Tarcsa Viktória, Tómán József, Tóth András

Vissza a lap tetejére

2.b osztály

Osztályfőnök: Tóthné Csirmaz Márta
Napközis nevelő: Gáspárné Molnár Márta

Védőszent: 

Osztálynévsor: Baranyi Dávid, Csákány Balázs, Dohány Gergő, Fehérvári Csanád, Gáspár Anna Luca, Gregovszki Áron, Gulyás Viktor, Jacsó Bianka, Jártin Lara, Krasznai Sára, Orosz Zora Lilla, Rózsa Botond, Sipos István Hunor, Szecskó Boglárka, Szopkó Ádám, Török Soma Norbert, Vizdák Petra, Zana Zétény

Vissza a lap tetejére

3.a osztály

Osztályfőnök: Bencsikné Madarász Erzsébet
Napközis nevelő: Molnárné Dózsa Alíz

Védőszent: Szent Margit

Osztálynévsor: Andrássy Hanna, Aranyosi Boglárka, Bajzát Hanna Márta, Bak Patrik, Baranyi Hanna, Brunczel Ágota, Fajta Bálint, Ferenczi Kornél, Gregóczki Dalma Petra, Karakó Blanka Dorka, Kiss Henrietta Ramóna, Lénárt Enikő, Máté Balázs, Novák Benjámin, Pap Otília, Régert András Tamás, Tóth Hanna, Zsiros Rihárd István

Vissza a lap tetejére

3.b osztály

Osztályfőnök: Gálné Fekete Eszter
Napközis nevelő: Kovácsné Murányi Edit

Védőszent: Szent István

Osztálynévsor: Berta Borka, Bóta Gréta, Bukta Balázs, Csoma Kitti, Csörgő Csaba János, Farkas Fanni, Farkas Gréta, Farkas Hanna, Farkas Viola, Fogas Dénes, Fügedi Nóra, Fügedi Regina, Fűtő Norbert, Jacsó Panna Flóra, Jókuti Bence, Kovács Kamilla, Kovács Martin, Kürti Lili Zsófia, Lakatos Bátor, Lengyel Zsombor, Pacza Levente, Pacza Máté, Pető Bence Dávid, Szegedi Blanka, Váczi Veronika

Vissza a lap tetejére

4.a osztály

Osztályfőnök: Korpáné Zábrátzky Zsuzsanna
Napközis nevelő: Papné Szlatki Ágnes

Védőszent: Assissi Szent Ferenc

Osztálynévsor: Birinyi Dorka, Demeter Katalin, Farkas Dorina, Giga Szilvia, Góg Tamás, Gulyás Bende, Kis Kevin Gyula, Kovarszki Norbert, Krasznai Zoltán, Máté Zsófia, Michnyóczki Dávid, Molnár Csenge, Molnár Hanna, Molnár Nóra, Monoki Barnabás, Pap Zsuzsanna Mária, Patai Sára, Pelyhe Péter, Régert Zita Réka, Vizdák Vanda

Vissza a lap tetejére

4.b osztály

Osztályfőnök: Pajor Tamásné
Napközis nevelő: Kleszóné Kántor Tímea

Védőszent: Szent László

Osztálynévsor: Ádám Zsolt Bence, Bak Hédi, Bencze Viktória Evelin, Benk Dóra Orsolya, Besenyei Blanka, Bollók Róza, Csordorás Réka Zsuzsa, Dudás Gergő, Erdélyi Csenge, Fogarasi Anett, Godó Gergő Norbert, Gregovszki Zsombor, Hegedűs László Csaba, Hliva Kristóf, Ignácz Vajta, Kévés Kira Diána, Koós Máté, Kovács Rita, Kriston Dávid, Molnár Gréta, Molnár Mihály Máté, Nagygyörgy Bence, Sipeki Gábor, Sipos Csenge, Takács Zsombor, Tóth Bence

Vissza a lap tetejére

5.a osztály

Osztályfőnök: Mező Gábor

Védőszent: Pietrelcinai Szent Pió atya

Osztálynévsor: Ádám Balázs, Bencsik Milán, Brunczel Annamária, Bukta Laura, Csufor Norina, Daragó Lili, Dobos Kira, Farkas Bence, Ferenc Alma Réka, Hajdu Szabolcs, Kévés Dávid János, Kis Richárd, Kleszó Máté, Lanszki Evelin, Lénárt Fanni, Lévai Máté, Máté Kolos, Megyesi Roland, Molnár Csenge, Pap Dániel Bence, Papp Zsombor Sólyom, Roszkos András Milán, Sári Barbara, Sereg Laura, Szász Réka Lili, Vilmányi Emma

Vissza a lap tetejére

5.b osztály

Osztályfőnök: Tóth Viktória

Védőszent: Szent Cecília

Osztálynévsor: Abuczki Lívia, Bencsik Boglárka Lili, Béres Botond Áron, Dávid Benedek, Dohány Péter, Ferenczi Fanni, Hagyacki Jázmin, Hajdu Gréta Kinga, Juhász Ágoston, Juhász Áron, Juhász Flóra Sára, Korpás Róbert Rafael, Kriston Júlia, Kuzsmiczky Nóra, Nagy Hanna, Ongai Blanka, Pataki Dorina, Pázmándi Bence, Pető Zétény, Sallai Kornél, Vajda Vanda Gitta

Vissza a lap tetejére

6.a osztály

Osztályfőnök: Buktáné Csirmaz Mónika

Védőszent:  Lissieux-i Kis Szent Teréz

Osztálynévsor: Beller Benedek, Berta Zsombor, Birinyi Anna, Bollók Máté István, Dohány Anita, Farkas Jázmin, Fehérvári Hunor, Gáspár Gréta, Gáspár Júlia, Gulyás Dalma, Hegedűs Anna Judit, Janka Noa, Kertész Veronika, Kis Vencel Kolos, Kriston Richárd, Lázár Barnabás, Lénárt Bálint, Molnár Alexander, Molnár Dániel, Nagy Attila, Pacza Bence, Pap Noémi, Patai Dóra, Pető Máté Zsombor, Pető Noémi, Sallai Máté, Szabó József, Szegedi Zsombor, Szilvási András, Szilvási Lili, Ujj Alex Róbert

Vissza a lap tetejére

6.b osztály

Osztályfőnök: Seres Istvánné

Védőszent: Szent Klára

Osztálynévsor: Bacsi Róbert, Berta Lilla, Csákány Ernő Levente, Csirmaz Jázmin, Fajta Barbara, Farkas Napsugár, Ferenczi Sára, Gáspár Laura, Gáspár Laura Zoé, Juhász Nóra, Kaló Balázs József, Kondás Alexandra, Kovács Gréta, Kőrösi Anna Petra, Kriston Éva, Kriston Milán Gábor, Lázár Martin, Mizser Dorina, Molnár Csenge, Molnár Márton Ádám, Molnár Norina Málna, Nagy Vencel, Nagy Vivien, Raffai Kamilla Katalin, Schmidt Ramóna, Takács Balázs, Ujj Hanna Veronika, Vadászi Fruzsina Réka, Vass Tímea, Vékony Dominik

Vissza a lap tetejére

7.a osztály

Osztályfőnök: Sikó-Fehérvári Csilla

Védőszent: Árpádházi Szent Erzsébet

Osztálynévsor: Aranyosi Adrienn, Boldizsár Zsófia, Brunczel András, Demeter Barnabás, Dobre László, Fűtő Bence János, Gál Boglárka, Horváth Áron, Juhász Ádám, Király Attila Bence, Kiss Izabella Valéria, Kiss Tamás, Kovács Luca Anna, Kozma Nikol, Kriston Kíra Daniella, Patai Anna, Rózsa Titanilla, Szajcz Kata, Tóth Barbara, Tóth Bianka, Tóth Zsanett, Vasas Ádám

Vissza a lap tetejére

7.b osztály

Osztályfőnök: Bak Mária

Védőszent: Bosco Szent János

Osztálynévsor: Aranyosi Léna, Bencsik Karina, Benke Leila Anna, Bodnár Linda, Csörgő Csilla Lilla, Dienes János, Farkas Barbara, Farkas Máté, Fazekas Csilla, Firkola Zsófia, Fogas Márton, Hossó Vivien, Kada Róbert, Koncz Benedek, Molnár Sára, Monoki Kata Kamilla, Pinczés Zsombor Gábor, Schmidt Viktória, Somogyi Tibor, Tóth Júlia

Vissza a lap tetejére

7.c osztály

Osztályfőnök: Nyitrainé Gyenes Andrea

Védőszent: Kalkuttai Szent Teréz anya

Osztálynévsor: Ádám Fanni, Bacsi József, Balázs Dominik, Baranyi Jana, Bozsik Ádám Botond, Csirmaz Gergely, Csótó Laura, Dósa Gréta, Dudás Gabriella, Fényes Csillag Freja, Gyenes Viktória, Iszlai Éva Rozália, Karuczka Zsolt, Kovarszki Pál, Lakatos Viktória Dzsesszika, Liptai Gréta, Nagy Leila, Pálhegyi Levente Lajos, Tuza Regina, Vilmányi Kinga

Vissza a lap tetejére

8.a osztály

Osztályfőnök: Vasasné Máté Magdolna

Védőszent: Szent Gellért

Osztálynévsor: Abuczki Laura Anna, Bollók Alexandra, Dohány Donát, Firkola Eszter, Gáspár Zsófia, Hák Anett, Hazadi Krisztina, Kádár Ákos, Kaló Mónika, Karanyicz Barbara, Kis Stella, Kovács Blanka, Lakatos Béla László, Megyesi Bálint, Mogyorósi Zoltán, Molnár Katalin, Murányi Dominika, Nyeste Roland, Pető Botond, Rozgonyi Patrik, Szilágyi Berill, Tóth Dávid

Vissza a lap tetejére

8.b osztály

Osztályfőnök: Kovács-Zelei Csilla

Védőszent: Árpádházi Szent Erzsébet

Osztálynévsor: Ács Gergő, Barta Lili Anna, Bartók Zsolt, Dobos Barnabás, Dobos Gergely, Dohány Tímea, Farkas Patrik, Fehér Noémi, Gábor Julianna Eliza, Iszlai Csaba András, Kardos Zsófia, Kis Levente, Kondás Elizabet, Korpa István, Kovács Marcell, Kriston Gergely, Kriston Kornél Csaba, Kriston Ronald Martin, Nagy István, Parlagi Lilla, Pék Boglárka, Sipeki László, Szegedi Bianka, Takács Bence, Takács Gréta, Vass Kinga

Vissza a lap tetejére
Védőszentünk ünnepe

Magyarok Nagyasszonya ünnepén 8.30-tól közös szentmisén vettünk részt a Jézus Szíve templomban. A misén az iskola énekkara ifjúsági (gitáros) énekekkel tette szebbé a liturgiát. Hangszeren közreműködtek: Fehér Noémi (gitár), Kardos Zsófia (gitár, hegedű), Bencsik Karina (fuvola), Patai Dóra (fuvola), Korpa István (dob), Dobos Barnabás (csörgődob), Nagy István (hegedű).

Ezután a Közösségi Házban került sor az iskola által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. A témák: “S látta Isten, hogy minden, amit alkotott jó!” és “Hajtsátok uralmatok alá a Földet!”. A díjazottak a színpadon vehették át megérdemelt jutalmukat.

Alsó:
I. Farkas Viola 3.b, Birinyi Dorka 4.a
II. Fügedi Nóra 3.b, Aranyosi Boglárka 3.a, Hegedűs Luca 2.a, Erdélyi Lenke 2.a
III. Lénárt Noémi 2.a, Csörgő Csaba János 3.b, Benk Orsolya Dóra 4.b,Molnár Csenge 4.a

Felső:
I. Kardos Zsófia 8.b, Dobos Gergely 8.b
II. Csörgő Csilla Lilla 7.a, Hegedűs Anna 6.a
III. Kriston Gergely 8.b, Daragó Lili 5.a

Az elért eredményekhez gratulálunk!

A díjkiosztót Csiszér László zenekarának vidám hangulatú előadása követte. A keresztény értéket képviselő együttes a szeretetről, összetartozásról, megbocsátásról énekelt az ifjúságnak. Kicsik és nagyok egyaránt lelkesen énekelték együtt a népszerű dallamokat.
Játsszunk együtt!!

Iskolába hívogató

Kedves Nagycsoportos Óvodások!

Szeretettel hívunk és várunk benneteket iskolánkba játékos,
iskolaelőkészítő foglalkozásainkra, melyet a tanítónők havonta tartanak.

A részvétel ingyenes!

Az első alkalom ebben a tanévben:
2019. október 11-én /pénteken/ 16.30 óra

Helyszín: Szent István Katolikus Általános Iskola

 
Családi nap beszámoló

Szeptember 28-án az iskolánk tanulói, szüleikkel és pedagógusaikkal együtt vidám hangulatú Családi napon vettek részt. Különböző sportesemények, kézműves foglalkozások mellett gokart, ugrálóvár, ásványkiállítás és vásár, valamint kirakódóvásár várta az érdeklődőket. Köszönet a szülőknek a felajánlásokért.

Az alagsorban őszi hangulatot idéző mécsest lehetett készíteni. A saját tervezésű hűtőmágnes nagyon népszerű volt a kisebb gyermekek körében. Mások az iskoláról készült fotókból készítettek mágnest. A könyvtárban pólókat festettek, a számítógépes teremben pedig az informatika szakkörös tanítványok segítségével lego-robotokat próbálhattak ki az érdeklődők.

Sportversenyeken nagy létszámban vettek részt a versengeni kívánó tanulók és szülők (kézi- és kosárlabda, futball mérkőzések, csocsó-, ping pong-, biliárd verseny). A tornateremben az alsós tanulóknak és szüleiknek volt sorverseny.

A 7. osztályos tanulók élménybeszámolót tartottak szüleiknek az Erdélyben töltött tanulmányi kirándulásról.

Jövőre is várunk mindenkit a Családi napon!
Pályaválasztási tanácsadás

Az idén 20. alkalommal rendezi meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a Szabad a pálya” elnevezésű Pályaválasztási Kiállítást. Az általános iskolát befejező diákok komoly, felelős pályaválasztási döntés előtt állnak.

A pályaválasztást segítő kiállítás olyan rendezvény, ahol a megye oktatási intézményei együtt, egy helyszínen, egymással versenyezve mutatják be szakmai palettájukat, az iskola lehetőségeit, eredményeit, fejlesztési irányait.

Szakma szigeteken” hiányszakmák, illetve munkaerőpiaci szempontból keresett szakmák kerülnek bemutatásra, ahol ízelítőt kaphatnak a szakmák munkafolyamatairól, eszközeiről, amelyeket a bátrabb és érdeklődő diákok ki is próbálhatnak.

A 2019/2020-as tanévben is tanulmányi ösztöndíj-rendszerrel támogathatók a hiányszakmák. A pályaválasztás előtt álló tanulók üzemlátogatás keretében szakmák, foglalkozások munkafolyamataival és munkaeszközeivel életszerű környezetükben ismerkedhetnek meg és próbálhatják ki a keresett szakmákat. Online módon is támogatjuk a tanulókat az önismereti információk megszerzésében: https://palyaorientacio.munka.hu

A sikeres pálya-döntés meghozatalához sok információra van szükség, amelyhez a foglalkoztatási szervezet saját eszközrendszerén keresztül nyújt segítséget a pályaválasztás előtt álló diákoknak!

Mikor? 2019. november 20-án 10.00-17.00 óráig, 21-én 9.00-16.00 óráig
Hol? Generali Aréna (Miskolci Sportcsarnok) Miskolc, Görgey A. 19.
Mesedélután felnőtteknek

Mesedélután felnőtteknek

Ez a népmese egy olyan fiatalemberről szól, akit szinte születésétől fogva megpróbáltatások érnek. Árván nőtt fel, és bár szerető nevelőszülők gondozták, élete nehézségei nem értek véget. Az ördög sorozatos, és egyre erősödő csapásaival kellett szembenéznie. Mindannyian azonosulhatunk a főhőssel, ha volt már példa az életünkben arra, hogy valamilyen vert helyzetből, bénultságból kellett felállnunk, és újra kellett teremteni az életünket. Megláthatjuk, hogy van bennünk erő, és a sebzettségek helyén gyógyulás és élet fakad, amiben mi magunk is, és közösségeink is erősödnek.

A mese címe: Mese a Daliáról

2019. október 17-én, csütörtökön 17 óra 15 perckor
Helyszín: Mezőkövesd, Szent István Katolikus Általános Iskola

Előadó: Sebestyén Katalin református lelkész

Belépő: 500 Ft!

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: derekas.judit@freemail.hu
vagy személyesen az iskolában, az aulában elhelyezett jelentkezési lapon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Családi nap

Családi nap 2019

2019. szeptember 28. (szombat) 9 – 13 óra

PROGRAMJAINK:

Gokart

Élőteke

Ásványkiállítás

Ugrálóvár

Robot bemutató

Sportversenyek

 • osztályfoci
 • osztálykézi
 • osztálykosár
 • szülői foci
 • alsó váltóversenyek
 • csocsóverseny
 • falmászás

Kézműves foglalkozás

 • hűtőmágnes készítés
 • pólófestés
 • mécses készítés

Kirakodó vásár

Erdélyi beszámoló
Rajzpályázat

A Szent István Katolikus Általános Iskola rajzpályázatot hirdet az iskola tanulói számára.

Témája:

 1. „S látta Isten, hogy minden, amit alkotott jó!”
 2. „Hajtsátok uralmatok alá a földet!”
 • Hogyan nézhetett ki a Föld az emberek előtt, nélkül? És velük milyen? Mit tehetünk együtt, külön-külön, mi az emberek. Szépíti az ember vagy csak rombol?
 • Mutasd be, milyen környezetben szeretnél élni, te hol élnél, mit tennél érte!

A pályamunkákat A/3-as, A/4-es méretben várjuk, tetszőleges technikával! (festés, porkréta, montázs, ceruza)

Minden pályázó 1 pályamunkával nevezhet.
A rajz hátoldalán legyen feltüntetve a pályázó neve, osztálya.

Beadási határidő: 2019. október 6.

A munkákból kiállítás készül. Értékes nyeremények várhatók.

Külön korcsoportban (alsós, felsős) bírálja el a zsűri a munkákat.
Leadni az irodában lehet!
Veni Sancte

A Veni Sancte szentmise iskolánk tanulói részére 2019. szeptember 8-án, vasárnap délután 4 órakor kezdődött a Jézus szíve templomban.

A szentmisét Pintér Bálint atya, iskolánk iskolalelkésze, a Jézus Szíve plébánia káplánja celebrálta. Bálint atya a szentmisében Isten áldását kérte az új tanévre és a tanulókra.
Tanévnyitó

Iskolánkban a tanévnyitó 2019. szeptember 2-án, 8 órától iskolánk udvarán volt.

Nyeste István igazgató úr üdvözölte az új elsősöket, akiket kis ajándékkal leptünk meg. A nap tankönyvosztással és osztályfőnöki órákkal folytatódott.
Tanév rendje 2019/2020

A Szent István Katolikus Általános Iskola 2019/2020-es tanévének rendje

2019

augusztus 21. Alakuló értekezlet
augusztus 28. Egyházmegyei Veni Sancte, Eger, Bazilika
augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet. Munkavédelmi-balesetvédelmi előadás

szeptember 2. 8.00: tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán, első tanítási nap
szeptember 8.: 16.00: Veni Sancte Szentmise a Jézus Szíve plébánia templomban
szeptember 1-2. hete – szülői értekezletek osztályonként
szeptember 11-16. Határtalanul! kirándulás hetedikeseknek
szeptember 15. – szakkörökbe, sportkörökbe jelentkezés tanmenetek, éves munkatervek bemutatása
szeptember 17. reggel osztálymise 8.a
szeptember 24.: Szent Gellért ünnepe – megemlékezés osztályfőnöki órán
szeptember 24.: reggel osztálymise 8.b
szeptember 28. Családi nap, EFOP Hagyományőrző nap

október 1. osztálymise 7.a
október 4. Megemlékezés az aradi vértanúkról stúdión keresztül
október 8. Magyarok Nagyasszonya – Az iskola védőszentjének ünnepe – közös szentmise a Jézus Szíve templomban. Filmvetítés vagy Színdarab a Közösségi Házban
október 11. Iskolaelőkészítő ovisoknak, ismerkedés az iskolával és foglalkozások
október 11. Első osztályosok felmérése
október 15.. reggel osztálymise 7.b
október 17.
Iskolaszék gyűlése

október 18-20. Sarud Lelkigyakorlat a bérmálkozók számára. Pályaorientációs nap
október 22. Iskolai ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján
október 31-ig Az iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
október 28-tól – november 1-ig őszi szünet (utolsó tanítási nap október 25.  péntek, első november 4. hétfő.)

november hónapban óralátogatások
november 5. reggel osztálymise 7.c

november 8. Iskolaelőkészítő ovisoknak, ismerkedés az iskolával és foglalkozások
november 12.
reggel osztálymise 6.a

november 14. 17.00 Pályaválasztási szülői értekezlet a 8.osztályos tanulók szülei számára
november 19.
reggel osztálymise 6.b

november 26. reggel osztálymise 5.a

december 2. 8:00.: Első adventi gyertyagyújtás
december 3. reggel osztálymise 5.b
december 5. Szent Miklós ünnepe
december 6. Iskolaelőkészítő ovisoknak, ismerkedés az iskolával és foglalkozások
december 6. Mikulás bál
december 6. központi írásbeli felvételi jelentkezés
december 7. munkanap, nevelési értekezlet? Országos mérések eredményeinek értékelése, Lemorzsolódás
december 9. 8.00 Adventi gyertyagyújtás (2.)
december 10. reggel: osztálymise 4.a
december 14. munkanap, Pedagógus lelkinap
december 16. 8.00 Adventi gyertyagyújtás (3.)
december 10. reggel: osztálymise 4.b
december Karácsonyi koncert
december 19. Iskolai lelkinap,
december 20. Karácsonyi ünnepség az iskolában. Utolsó tanítási nap a szünet előtt.
december 23. – január 3. – Téli szünet (utolsó tanítási nap 20. péntek – első január 6. hétfő)

2020

január 6. Vízkereszt ünnepe. Szentmise a templomban. Házszentelés az iskolában
január 8. reggel: osztálymise 4.b
január 9. és április 26. között NETFIT mérés. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
január 14. reggel osztálymise 3.a
január 18. központi írásbeli felvételi
január 21. reggel osztálymise 3.b
január 24.: Első félév vége, értesítők és szülők tájékoztatása január 31-ig,
január 29. félévi értekezlet

február eleje: szülői értekezletek osztályonként.
február 4. reggel osztálymise 8.a
február 7. Iskolaelőkészítő ovisoknak, ismerkedés az iskolával és foglalkozások
február 11. reggel osztálymise 8.b
február 14. 16:00: Alsós farsangi bál
február 17.
középiskolai felvételi lapok feladása

február 18. reggel osztálymise 7.a
február 21. Farsangi kupa
február 21. 16:00: Felsős farsangi bál
február 26. Hamvazószerda reggel közös mise a Jézus Szíve templomban

március 2 – 6. „Pénz7” Pénzügyi témahét
március 3. reggel osztálymise 7.b
március 10
. reggel osztálymise 7.c

március 13.: Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
március 13. Iskolaelőkészítő ovisoknak, ismerkedés az iskolával és foglalkozások
március Nagyböjti pedagógus lelkinap (EFOP katolikus találkozó)
március 19-20.
március 23-27.
Digitális témahét
március 17. reggel osztálymise 6.a

március 24. reggel osztálymise 6.b
március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony – Teremtésvédelmi nap
március 31. reggel osztálymise 5.a

április 4. Városi keresztút
április 7. Iskolai lelkinap
április 9. – április 14. tavaszi szünet (utolsó tanítási nap április 8. szerda – első nap április 15 szerda)
április 16.? – Nyílt nap, órák látogathatók, szülői értekezlet leendő elsősök szüleinek (EFOP közösségi fórum) (VÁLTOZÁS!)
április 21. reggel osztálymise 5.b
április 20-24.
Fenntarthatósági témahét
április 28. reggel osztálymise 4.a
április Beiratkozás leendő elsősöknek

április Bérmálkozás

május első hete Anyák napja
május? Elsőáldozás – ősszel
május 5. reggel osztálymise 4.b
május 20. célnyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon
május 27. országos kompetenciamérés:6 – 8. évfolyam anyanyelv és matematika alapkészségek mérése.
május 28. iskolai papírgyűjtés – Teremtésvédelmi nap

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
június 6. DÖK nap (szombat, június 15 helyett)
június 8.
 Sipos Ferenc emlékverseny

június 10. Egyházmegyei iskolanap TE DEUM

június 13. szombat de. 10.00 Ballagás
június 18. Tanévzáró értekezlet
június 18. tanévzáró szentmise, TE DEUM – az időpontról tájékoztatás később!

Mezőkövesd, 2019. szeptember 1.

Nyeste István
igazgató
Informatika tankönyvek

A 2019/20-as tanévre kiadásra került az OFI új informatika tankönyvcsaládja az általános iskola 6., 7. és 8. osztálya számára. A tankönyvek csak elektronikus (PDF) formátumban kerültek kiadásra, nyomtatott formátumban nem. Az elektronikus formátum elérhető/letölthető honlapunkon.

6. osztály:

Tartalomjegyzék
Tankönyv

OFI tankönyvkatalógus 6. informatika oldala

7. osztály:

Tartalomjegyzék
Tankönyv

OFI tankönyvkatalógus 7. informatika oldala

8. osztály:

Tartalomjegyzék
Tankönyv

OFI tankönyvkatalógus 6. informatika oldala

 

 
Napközi és tanszoba jelentkezés

Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy ha gyermekük a 2019/20-as tanévben napközit vagy tanszobát igényel, jelezze iskolánknak!

A szeptemberben induló tanévre gyermeke étkezési szándékát legkésőbb augusztus 31-ig jelezni szíveskedjen, ellenkező esetben nem tudunk étkezést biztosítani!

Bármilyen kérdés, kérés esetén az alábbi elérhetőségeken keressen minket:

 • Személyesen a gazdasági irodában (ahol a menza befizetés történik)
 • telefonon:
  06-49/500-060, 06-49/500-061 (az iskola telefonszámai)
  Ignáczné Markuli Judit 06-70/364-3465
  Juhászné Dobó Edit 06-20/496-1801
 • e-mailben: katolikusmenza@gmail.com

Háromszori étkezés teljes ára: 537Ft/fő/nap
Csak ebéd teljes ára: 306 Ft/fő/nap
Tanévkezdési információk

Tisztelt szülők, diákok!

Iskolánk tanévnyitó ünnepsége

2019. szeptember 2-án, hétfőn reggel 8 órától lesz
az iskola udvarán

Kérünk mindenkit, hogy ünneplőben jöjjön,melyet aztán átcserélhet.

Tankönyvosztás szintén ezen a napon lesz!

Tanévnyitó Veni Sancte szentmise

2019. szeptember 8-án, vasárnap délután 4 órától
a Jézus Szíve templomban

Református tanévnyitó

2019. szeptember 8-án, vasárnap délelőtt 11 órától
a Református templom
Napközis tábor 1.a osztály és 1.b osztály

Június utolsó hetében az 1.osztályosok egy EFOP pályázat keretében megrendezésre kerülő napközis táborban vehettek részt. Hétfőn kellemes, napsütéses időben ellátogattunk a Városi Könyvtárba, ahol egy színes papírsárkányt készítettek el a kis elsősök mesteri ügyességgel. Délután aszfaltrajzversenyen mérték össze tudásukat a gyerekek, ahol munkájukért a matrica jutalom sem maradhatott el. Másnap egy bőrüléses, modern kisbusszal egésznapos kirándulásra indultunk Cserépfaluba és Bogácsra. Cserépfaluban, a Pást-Gödör rendezvénytéren jókat játszottunk, énekeltünk, táncoltunk és mókáztunk. Úgy elrepült az idő, hogy alig vettük észre, amikor megérkezett a szafaribusz, amellyel Bogácsra autókáztunk. Hatalmas élmény volt, az énekünket vitte a szél: „Katolikus iskola csudajó egy hely…” A bogácsi Tájházban és a Babamúzeumban képet kaptunk arról, hogyan éltek régen az emberek, mivel töltötték mindennapjukat, mennyire más volt az élet, mint napjainkban. A komoly ismeretek után elleptük a közeli játszóteret, és addig játszottunk, mígnem egyszercsak megérkezett a kisvonat, arra várva, hogy körbevonatozzuk és megtekintsük Bogácsnak azt a részét is, ahová gyalogszerrel nem tudtunk volna eljutni. „Nyomd a gázt!” és „Előzzük le!” – skandálták a gyerekek (még jó, hogy nem tartózkodott rendőr a közelben). A vonatozást megszakítottuk a Kilátó megmászásával, ahonnan gyönyörű panoráma nyílt a közeli Bükk hegységre, és rácsodálkozhattunk, milyen meseszép is ez a környék, ahol élünk. A kisvonatos túránk a „meglepetés helyszínén”, a fagyizónál ért véget, ahol mindenki kedvére választhatott egy hűsítő gombóc fagyit a változatos kínálatból. A nyári melegben kellemesen elfáradva, ámde sok-sok fantasztikus élménnyel feltöltődve érkeztünk vissza iskolánkba. Szerdán ellátogattunk a Matyó Múzeumba, ahol megfigyelhettük a matyó ház helyiségeit, berendezési tárgyait, betekintést nyerhettünk a matyó emberek életébe, megismerhettük szokásaikat, népviseletüket. A gyönyörű hímzésmintáktól fellelkesedve délután mindenki készített egy saját tervezésű, matyó mintás nyakéket zsugorfólia felhasználásával. Másnap a Gépmúzeum varázsolta el a gyerekeket a régi idők gépeinek bemutatásával. Lányokat-fiúkat egyaránt hatalmába kerítette a lelkesedés, hogy itt mindent lehet: megfogni, felnyitni, tekerni, csavarni, felmászni, ráülni, forgatni, kormányozni… Ráadásként egy több mint százéves gépet is beizzítottak a kedvünkért! Délután meglepetés ajándékot, gyöngyből fűzött karkötőt vagy nyakláncot készítettek a gyerekek szeretteiknek.

Gyorsan elrepült a négy nap, nagyszerű érzés volt iskolába járni könyvek, tanulás nélkül, örültünk a változatos programoknak, köszönjük a lehetőséget!

2019. június 24-27.

Gáspárné Molnár Márta, Juhász Anna Pálma (egyetemi hallgató), Juhászné Derekas Judit, Kissné Molnár Margit, Tóthné Csirmaz Márta
Testvériskolai táborozás Tiszafüreden

Az EFOP 3.1.8 “Együtt testvérként – iskolaközi szemléletformálás” című pályázat keretében iskolánk ötven diákja július 1. és 4. között Tiszafüreden táborozott az adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola ugyanezen pályázatban részt vevő tanulóival. A tábor szállása a Horgász és Családi Kempingben volt.

Az ismerkedés, barátkozás mellett a két iskola tanulóiból alakult csapatoknak különböző feladatokat kellett teljesíteni: játékos sportverseny, vízi sorversenyek, kötélhúzás, egy-egy EU-tagállam bemutatása internetes források segítségével. A helyi adottságoknak megfelelően (a Tisza-tó közelsége) az együttműködést a jókedv és a nevetés mellett intenzív és rendszeres szúnyogcsapkodás színesítette.

E programok mellett természetesen jutott idő a szórakozásra is. A forró napokon jólesett megmártózni a Tisza-tó hűs habjaiban. Meglátogattuk a Tisza-tavi Ökocentrumot Poroszlón, ahol többek között izgalmas és érdekes kishajós kirándulás keretében ismerkedhettünk meg a Tisza vízi világával. Az utolsó este megtekintettük a kemping szomszédságában turnézó cirkusz műsorát.

A négy nap során új barátságok szövődtek a két iskola diákjai között, akik feledhetetlen élményekkel (és sok-sok szúnyogcsípéssel) gazdagodva tértek haza.
Bükkzsérc – hegyre fel!

Óriási meleggel, rengeteg szúnyoggal, bogárral várt minket a bükkzsérci Piarista Kulcsosház. Lábunk jól bírta a napi 10-15 km-es gyaloglást, közben csípéseink száma csak gyarapodott. A noszvaji Meseút, a kastély, a Szafari busz mind-mind felejthetetlen emlék. Gyönyörű volt az út Ódorvárra, a Felső-szorosba, az Ördögtoronyba! Remek ellátást biztosított a Remete étterem is, sőt egy aranyos zsérci nagymama jóvoltából palacsinta partin is részt vehettünk. A szülők lelkes munkája nyomán az utolsó este ízletes bográcsgulyást is ehettünk, énekelhettünk, beszélgethettünk, játszhattunk egészen 10 óráig!

Köszönet az EFOP-os pályázatból nyert pénznek, így csodálatos 5 napot tölthettünk a Bükkben!

Bükkzsérc, 2019. június 24-28.

Keller Jánosné, Bak Mária, Kleszóné Kántor Tímea
táborszervezők
Búcsúzunk

A 2019/20-as tanévben nyugdíjbavonulásuk miatt két pedagógus-kollégától búcsúzunk: Lanszkiné Donkó Mártától és Kovácsné Együd Ilonától.

Kovácsné Együd Ilona 33 éve dolgozik az iskolánkban. Munkáját nagy szakmai felkészültség, alaposság, lelkiismeretesség jellemzi. Évtizedeken keresztül volt a magyar munkaközösség vezetője iskolánkban. Az iskolai énekkar lelkes, áldozatos vezetője, művészeti munkájáról, elhivatottságáról számos kórustalálkozón, templomi fellépésen tett tanúbizonyságot. Az egyházmegyei kórustalálkozókon rendszeresen lép fel énekkarával, valamint a szentmise liturgiájába is aktívan bekapcsolódnak.

Lanszkiné Donkó Márta földrajz-rajz szakos tanárként négy évtizeden keresztül dolgozott iskolánkban. Megyei helyezéseket ért el tanítványaival földrajzversenyeken. Rajz szakkörös diákjaival rendszeresen vett részt országos, nemzetközi pályázatokon. Évtizedeken keresztül volt iskolánkban a természettudományos munkaközösség vezetője. 2013. szeptember 1-je óta iskolánk igazgatóhelyetteseként dolgozik.

 
Heti étrend – nyári napközi

Heti étrend – nyári napközi –

2019. június 24. – június 28.

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Hétfő Sárgaborsó leves
Bolognai spagetti
reszelt sajt
Kedd Gyümölcs leves
Brassói aprópecsenye
Hasábburgonya
csemege uborka
Szerda Zöldborsó leves
Paprikás csirke
tészta
Csütörtök Paradicsom leves
Sült csirkecomb
Kukoricás rizs
őszibarack befőtt
Péntek Karfiol leves
Szezámmagos rántott
csirkemell
Petrezselymes
burgonya, cékla