Játékszakkör az iskolában

A TÁMOP 3.3.14.A-12/1 Testvériskolai kapcsolatok kialakítása az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola és a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola között című pályázat szakmai munkatervében szerepel 60 órás játékszakkör megtartása.

A foglalkozásokra pénteki napokon 15.15 – 16.00 között kerül sor. A gyerekek forgószínpadszerűen, kb. 2 hetenként vesznek részt a foglalkozásokon.

A program kezdetén összeállítottam a foglalkozások tematikáját, anyag, cél, eszköz, módszer meghatározásával. A célom a motiváció, a sokszínűség, a kötetlenség. A fejlesztés a játék által spontán történik.

A problémamegoldó, kreatív gondolkoztatás lépései és a megismerő készségek, képességek itt a játék során közvetlenül nyilvánulnak meg. Az érzelmi intelligencia körébe sorolható személyiségvonások, viselkedésformák – kapcsolatteremtés, türelem, udvariasság, sportszerűség, döntési felelősség, stb. kialakítása fontos feladatom. A foglalkozásokon megismerkedhetnek a gyerekek táblajátékokkal, dobókockás játékokkal, logikai rejtvényekkel, sík- és térbeli kirakókkal, keresztrejtvényekkel, népi játékokkal, kártyajátékokkal is.

Egyszerűbb játékokat maguk is elkészíthetnek, ötletet adva a játékok továbbfejlesztésére. Megismerkedhetnek a táblajátékok történeti érdekességeivel.

Gáspárné Molnár Márta

Néhány kép a foglalkozásokról:
Külső szigetelés az iskolában

A Szent István Katolikus Általános Iskola Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Épületenergetikai felújítás a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskolában” című, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0093 jelű pályázata keretében iskolánk külső falai hőszigetelő rendszerrel lesznek ellátva.

A munkálatok augusztusban kezdődtek iskolánk udvar felőli részen.
Testvériskola látogatása

Testvériskolai kapcsolatok kialakítása az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola és a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola között – A résztvevő pedagógusok és tanulók személyes találkozója Mezőköveden, 2014. szeptember 26-án

Az ózdi gyermekeket az iskola bejáratánál vártuk, majd közösen elmentünk a Szent László templomba. Ott a képviselőtestület elnöke fogadott, majd templom nevezetességeinek bemutatása következett. A karzaton a templom karnagya orgona kíséretével közös éneklés következett. A galériába való átmenet utána Takács István templomfestő „hagyatékát” (festményeit, ruhaterveit) néztük meg. Az iskolába való visszatérés és ebéd után közös strandolás vette kezdetét a „Zsóri” körbenézése után.
2014. április 10.: Testvériskola látogatása

TÁMOP-3.3.14.A-12/1 Testvériskolai kapcsolatok kialakítása az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola és a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola között című pályázat keretében április 10-én 25 kisdiák és az iskola igazgatónője meglátogatta iskolánkat. Délelőtt folyamán a két iskola tanulói megismerhették egymást, délután a vendégek a Hadas városrész látványosságaival ismerkedtek.
Nyertes KEOP-4.10.0/E/12-2014-0093 pályázat

NKEK logo

A Szent István Katolikus Általános Iskola Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Épületenergetikai felújítás a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskolában” című, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0093 jelű pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 149 811 796 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Pályázatunk a következőket tartalmazza:

  • az iskola külső homlokzatának szigetelése
  • a tornatermi rész szigetelése, nyílászárók cseréje
  • biomassza kazán beépítése

NKEK
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0125 pályázat befejezése

Sajtóközlemény – 2012. december 7.

Letölthető: >itt<

Új Széchenyi terv

Könyvtárfejlesztés a Szent István Katolikus Általános Iskolában

A Szent István Katolikus Általános Iskola a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” (TIOP 1.2.3-11/1) pályázaton “A mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola könyvtárának informatikai fejlesztése” címmel 5,5 millió Ft támogatást nyert.

A pályázatból az alábbi eszközök kerültek az iskolai könyvtár részére beszerzésre: 8 db számítógép, szoftverekkel (Windows, Office, Nero), 1 db szerver (Windows), Adobe programcsomag, vírusvédelmi program, a számítógépek hálózatba kötéséhez szükséges eszközök (switch, router), projektor, fogyatékkal élőket segítő eszköz és egy színes A3-as fénymásoló.

Mindezen új eszközökkel, szolgáltatásokkal állunk könyvtárunk használóinak rendelkezésére.

ERFA
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0125 pályázat

ERFA

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0125 pályázat

Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.3-11/1 – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – ”Tudásdepó Expressz” pályázat

Projekt címe: „A mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola könyvtárának informatikai fejlesztése”

Kedvezményezett: Szent István Katolikus Általános Iskola

Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat kiírójának webcíme: www.ujszechenyiterv.gov.hu
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Közreműködő szervezet címe: H-1034 Budapest, Váci út 45. “C” épület
Közreműködő szervezet webcíme: www.esza.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Új Széchenyi terv