Tantestületünk

Tantestület tagjai

Nyeste István igazgató, testnevelés-földrajz szak
Gáspárné Ali Julianna igazgatóhelyettes, angol-hittan szak
Nagyné Demeter Ilona igazgatóhelyettes, ének szak

Ádám Attiláné napközis nevelő (GYES)
Bak Mária hittan szak
Bencsikné Madarász Erzsébet tanítónő, napközis nevelő
Buktáné Csirmaz Mónika napközis nevelő, matematika-fizika szak
Csuhai Katalin tanítónő, testnevelés szak
Czufor Adrienne kémia szak
Fügedi István informatika szak
Gálné Fekete Eszter tanítónő
Gáspárné Molnár Márta napközis nevelő
Gregovszkiné Dobó Melinda technika szak
Juhászné Derekas Judit napközis nevelő
Katyina Ferencné Varga Gabriella matematika szak
Kelenföldi Zsófia napközis nevelő, angol szak (GYES)
Keller Jánosné tanítónő
Kis Beáta tanítónő
Kissné Molnár Margit tanítónő
Kleszóné Kántor Tímea magyar, napközis nevelő
Korpáné Zábrátszky Zsuzsa tanítónő
Kovács-Zelei Csilla napközis nevelő
Kovácsné Murányi Edit napközis nevelő
Laufer-Kiss Viktória napközis nevelő (GYES)
Mezeiné Tóth Ágnes tanítónő
Mező Gábor testnevelés
Molnárné Dózsa Alíz napközis nevelő
Nyesténé Gáspár Marianna napközis nevelő, könyvtáros, földrajz-rajz szakos tanár
Nyitrainé Gyenes Andrea magyar-angol szak
Paczáné Horváth Erika biológia-testnevelés, atlétika edző, tánc- és dráma
Pajor Tamásné tanítónő
Pinczésné Nagy Erika pedagógiai asszisztens
Papné Szlatki Ágnes napközis nevelő
Sikó-Fehérvári Csilla matematika szak
Seres Istvánné magyar-német szak
Szemán Rita gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus
Szerencsés Ágnes tanítónő, napközis nevelő
Tóth Viktória magyar-történelem szak
Tóthné Csirmaz Márta tanítónő
Tóthné Farkas Edit magyar-angol szak
Vasasné Máté Magdolna napközis nevelő, történelem szak

Nagy Péter hitoktató
Patainé Péter-Szarka Éva hitoktató
Pintér Bálint káplán

Technikai dolgozók

Ócsainé Balázs Magdolna gazdasági vezető
Vida Éva bérszámfejtő

Ficzere Jánosné iskolatitkár
Juhászné Dobó Edit gazdasági ügyintéző
Ignáczné Markuli Judit élelmezésvezető
Kiss Asztrik rendszergazda

Koncz László karbantartó
Hazadi Attila karbantartó

Bencsik Gáspárné szakács
Pénzes Zsuzsanna
konyhai kisegítő
Kulcsárné Kada Magdolna szakács
Lázárné Guba Emese konyhai kisegítő
Fodor Józsefné konyhai kisegítő

Takács András portás
Elek Zsuzsanna portás

Fügedi Józsefné takarítónő
Lukács Erzsébet takarítónő
Tót Anna takarítónő
Farkasné Kis Éva takarítónő
Csörgő Lászlóné takarítónő

Gyurcsán Lászlóné takarítónő (Sarud)
Tóth András gondnok (Sarud)

Nyugdíjas dolgozóink

Molnár Mária igazgatónő, matematika-kémia szak, 2010. július 16-tól nyugdíjas
Lanszkinlé Elek Klára tanárnő 2010/11. tanév végétől nyugdíjas
Lénárt Józsefné konyhai kisegítő 2011 nyártól nyugdíjas
Sereg Péterné tanítónő 2007/08-as tanév végétől nyugdíjas
Szokoli Istvánné takarítónő 2007/08-as tanév végétől nyugdíjas
Zelei Józsefné takarítónő 2011 nyártól nyugdíjas
Juhászné Bodnár Mária biológia-földrajz szak, 2012/13-as tanév végétől
Pázmándi Istvánné tanítónő, 2012/13-as tanév végétől
Kriston Gáspárné matematika-fizika szak, 2015/16-os tanév végétől
Zelei Józsefné takarítónő, 2016. szeptember 1-től
Szopkó Dávidné gazdasági vezető, 2017. június 15-től
Jacsóné Molnár Gyöngyi biológia, természetismeret, 2017. augusztus 30-tól
Erős Ferencné tanítónő, meghalt 2018. január
Fehérvári Dénesné matematika-fizika szak, 2018. augusztus 31-től
Lukács Istvánné matematika-technika szak, 2018. augusztus 31-től
Lanszkiné Donkó Márta igazgatóhelyettes, földrajz-rajz szak 2019. szeptember 1-től
Kovácsné Együd Ilona magyar-ének szak 2019. szeptember 1-től