Lelki nap

2019. április 15-én, hétfőn tartottuk iskolánk húsvéti lelki napját. Az alsósok a tanítónénikkel töltötték, kézműves foglalkozásokkal, filmvetítéssel, keresztúttal.A felsősöknek osztályonként volt keresztút, valamint gyónási lehetőség.

A felsősöknek évfolyamonként egy-egy atya ttartott előadást. Az ötödik osztálynak Vizi János káplán atya, a 6. évfolyamnak Dr. Török László plébános úr, a hetedikeseknek Bakos Tamás atya, a Szent László templom káplánja, a nyolcadiknak Czhibere Zsolt káplán atya, az egri főplébániáról.

Fél 12 órakor az egész iskolának a Jézus szíve templomban közös misét tartottunk. A szentmisét Czibere Zsolt káplán atya celebrálta, koncelebrált Vizi János és Bakos Tamás káplán atyák.

Reméljük, diákjaink a lelki nap segítésével felkészültek a húsvéti ünnepekre.

 
Nagyböjti lelkinap

2016. március 23-án, szerdán iskolánk tanulói lelkinap keretében emlékeztek meg a nagyheti eseményekről.

Az alsó tagozatosok Patainé Péter-Szarka Éva vallástanár vezetésével és iskolánk pedagógusainak közreműködésével interaktív pedagógiai módszerekkel dolgozták fel Jézus szenvedéstörténetét.

A felsős tanulók meghallgatták dr. Berkes László pápai prelátus, plébános atya és Vizi János káplán atya előadásait, valamint az osztályfőnökök vezetésével Keresztutat végeztek.

11.30-tól közös szentmisén vehettünk részt a Jézus Szíve templomban. A szentmisét dr. Berkes László plébános atya celebrálta.

A nap folyamán volt lehetőség a húsvéti szentgyónás elvégzésére is.
Adventi lelkinap

December 8-án, hétfőn került sor iskolánkban a diákok lelkinapjára karácsonyra való felkészülés jegyében.

A lelkinapon alsós tanulóink dalokat és verseket tanultak, Betlehemet készítettek papírból, színeztek, filmet néztek. A felsősök elmélkedéseket hallgattak meg papi vezetéssel, énekeket tanultak, valamint gyónási lehetőség is volt.  évfolyamonként 

Délben Szentmisén vettünk részt a Jézus Szíve templomban. A szentmisét Szabó Attila káplán atya celebrálta. A szentmisén iskolánk kórusa énekelt, vezényelt Kovácsné Együd Ilona.

A lelkinap papi résztvevői: Ft. Hanák József, Ft. Jéger Károly, Ft. dr. Medvegy János, Ft. Póta Ferenc. Ft. dr. Berkes László, Ft. Szabó Attila. Köszönjük segítségüket!
2014. április 4.: Nagyböjti lelki nap

Iskolánkban április 4-én tartottuk meg a nagyböjti, húsvétra felkészítő lelkinapot. A miskolci jezsuita gimnázium diákjai segítették a lelki felkészülést.

A délelőtti program kiscsoportos beszélgetés volt, mely írásbeli és játék részből állt. Az írásbeli rész során a diákok leírták/rajzolták gondjaikat, örömeiket. A mise előtt ezeket a gondokat, bánatokat, kereszteket jelképesen elégették. A napot közös szentmise zárta, melyet a jezsuita gimnázium lelki vezetője celebrált, és a diákok gitáros zenével kísértek.